12.

Aku dah tak harap kau faham. Aku cuma berharap aku akan berhenti berharap kau faham.

bukan carutan