205.

Sandarkan keputusan kita bulat-bulat pada Tuhan Sang Penentu segalanya selepas berusaha. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tidak kita ketahui.

bukan carutan